Woonprogramma

Een aanzienlijk deel van het woonprogramma bestaat uit huurwoningen. De sociale woningen en de middenhuurwoningen komen zowel in de laagbouw als in het onderste deel van de hoogbouw. MARK biedt ook ruimte aan kleinschalige en wijkgerichte zorgwoningen, zodat mensen in hun eigen buurt kunnen blijven wonen als zij een zorg- of ondersteuningsbehoefte hebben. In het hoogste deel van de (middelste) toren bevinden zich de meer luxe appartementen voor de categorie koop. Daarmee wordt MARK een inclusief dorp, waarin iedereen z’n plek kan vinden.

Ontmoetingsruimten

Het ontwerp van MARK stimuleert bewoners en bezoekers elkaar te ontmoeten en samen gelukkig en gezond te leven. In plaats van het creëren van een eenzame wereld – waarin de lift het vervoermiddel is van niemand naar niemand – biedt MARK een aantal ontmoetingsruimten voor haar bewoners.

Voorzieningen

Op de begane grond van de gebouwen is ruimte voor in totaal maximaal 1.200 m2 commerciële voorzieningen en horeca, verdeeld over meerdere kleinere units, passend bij de omvang van het plan.

Denk meer over het programma publiek-toegankelijke ruimten